INDLÆRINGSPROBLEMER OG STRESS

Inden Horseback Miracles forløbet tvivlede både Kimie og hendes forældre på, om hun overhovedet kunne gennemføre sin HF uddannelse grundet indlæringsproblemer og stress. Kimies mor læste om Horseback Miracles. Hun ringede derefter til mig, og spurgte om jeg kunne hjælpe, da de ikke anede hvad de mere kunne gøre.


Den negtive spiral

Kimie er et klassisk eksempel på, hvordan stress, indlæringsproblemer og de nederlag der følger med, skaber manglende selvtillid og selvværd .

En negativ spiral, hvor det forhøjede niveau af stresshormoner medførte tankemylder, aggressivitet, søvnproblemer, yderligere koncentrations- forståelses og hukommelsesproblemer. Følelsesmæssigt lukkede hun mere og mere ned, og trak sig i sociale relationer eller blev så nærtaget, at der opstod konflikter. Mistede tillid til andre, og var ofte frustreret, ked af det, opgivende og fuldstændig initiativløs og uden energi.


Sådan har Kimie det idag

Forløbet for Kimie har gjort, at situationen i dag ser helt anderledes ud.  Indsovningen og søvnen var det første der kom i balance. Der er ikke længere tankemylder. Dukker angst eller bekymringer op, er der nu en helt anden bevidsthed på, som hun kan styre og arbejde med.

Kimie kan nu koncentrere sig i flere timer, og forstå det læste. Hun sover godt. Hun fungerer godt socialt og vælger sine ”kampe” med omhu. Hun er god til at mærke sine behov for søvn og alenetid. Hun kan nu være alene hjemme uden problemer og tager selv initiativ til forskellige gøremål. Hendes mor beretter at agressiviteten er 60% reduceret 😉

Bedst af alt, har hun bestået sin eksamen ♥


Har dit barn indlæringsproblemer?

Ingen behøver at fortvivle, hvis deres barn lider af indlæringsvanskeligheder.

Oftest handler det om at få balance i hjernens neurokemikalier, og åbne, reetablere eller etablere kommunikation mellem de forskellige dele af hjernen.

Meget tit hænger det sammen med den mængde stresshormoner barnet har haft med sig fra start, og problematikker i den motoriske udvikling som lille. Har barnet sprunget nogle udviklingstrin helt over, eller kommet for hurtigt igennem dem, viser det sig som problemer i det pågældende hjerneområde. Vi står med et område i hjernen der er umodent – altså ikke fuldt udviklet.  Det afspejler sig ofte i form af samsynsproblemer, generelle indlæringsproblemer, kluntethed, børn der har det socialt svært, taktilforstyrrelser, særlig sensitivitet mm.  – og ikke mindst hvad alt det fører med sig af problemer og udfordringer.

Pin It on Pinterest