Neurologisk Hesteassisteret Træning v. Alpha Brain Method

Du har sikkert hørt om – eller kender til – forskellige former for hesteterapi . F.eks. som et psykoterapeutisk redskab, i træning af lederskab, til personlig udvikling og som handicapridning.

Horseback Miracles, Draper Equine-assisted Sensory-based Therapy Program, adskiller sig fra disse systemer, ved som eneste system på verdensplan, at arbejde med specifikke bevægelser fra hesten, sammenkoblet med individualiserede øvelser for klienten. Først og fremmest neutraliseres stress, og dernæst repareres skaderne i det vestibulære system og hjernen, som stressen har forårsaget.

Horseback Miracles

Du har sikkert hørt om – eller kender til – forskellige former for hesteterapi . F.eks. som et psykoterapeutisk redskab, i træning af lederskab, til personlig udvikling og som handicapridning.

Horseback Miracles, Draper Equine-assisted Sensory-based Therapy Program, adskiller sig fra disse systemer, ved som eneste system på verdensplan, at arbejde med specifikke bevægelser fra hesten, sammenkoblet med individualiserede øvelser for klienten. Først og fremmest neutraliseres stress, og dernæst repareres skaderne i det vestibulære system og hjernen, som stressen har forårsaget.

Med dette program, som er et forløb bestående af 10 sessioner, skabes forudsætning for at opnå balance i hjernens neuro-kemikalier. Derved optimeres/reetableres kommunikation mellem de forskellige dele af hjernen, og danner grundlag for en psyke i balance, hvor man ikke længere lever i en kamp/flugt tilstand og hvorfra man bl.a. kan træffe velovervejede, fornuftige beslutninger, samt være i stand til at fokusere, kunne begrunde valg/beslutninger/følelser mm. , samt huske og indlære.

Horseback Miracles systemet (HBM) er udviklet af Terry Draper siden 1991. Terry Draper har haft over 7000 klienter igennem programmet. Det er en unik metode til behandling af mentale og neurologiske lidelser/udfordringer. Systemet tager udgangspunkt i den videnskabelige forskning fra flere forskellige områder, såsom bl.a. Kinesiologi, Neurofysiologi, Sanseintegrations Teori, Adfærdspsykologi, Kognitiv Udviklings Teori, Social Indlærings Teori og Tilknytnings Teori.

I arbejdet med metoden fra Horseback Miracle, arbejder vi med den manglende brik i puslespillet, når vi har at gøre med behandling af mentale og neurologiske lidelser/problematikker – der bl.a. kan vise sig som, angst – socialangst– søvnproblemer – depression – problemer med at udføre opgaver eller passe sit arbejde – svært ved at huske – svært ved at holde fokus – svært ved tilknytning – svært ved at indgå i sociale relationer – børn/unge/voksne med særlige behov, herunder diagnoser som infantil autisme, aspergers, ADHD, OCD, Tourettes mm. – lavt selvværd – PTSD – adfærdsprobelemer – div. misbrug af euforiserende stoffer, alkohol, sukker mm. – selvskadende adfærd – upassende/manglende bevidsthed omkring egne og andres grænser – div. psykiske og neurologiske diagnoser – stoler ikke på folk – diverse indlæringsproblemer – forvrænget kropsimage mm.

Det er den brik, som videnskaben først gennem de sidste 4-5 år er begyndt at få et ganske lille indblik i. Man har så småt fundet ud af, at det vestibulære system i øret har langt større indflydelse på, hvordan vi kognitivt og emotionelt fungerer, end hidtil antaget. Det vestibulære system har forbindelse til hjernestammen.

Stress på kort sigt – i en akut situation – er godt. Langvarig stress derimod, gør at cortisol niveauet bliver for højt, og ikke selv kan komme tilbage til en naturlig balance. Når cortisol er højt i vores system, skaber det problemer og ubalance i vores over 60 neurotransmittere i hjernen. Cortisol er højt på bekostning af Serotonin (det stof som lægemiddelindustrien prøver at behandle depression mm. med – dog i syntetisk form). Mangel på serotonin kan medføre , at man bliver deprimeret, ængstelig, tøvende, distraheret, sårbar, genert, uinteresseret, umotiveret mm. Den dårlige spiral er gået i gang, og kan få alvorlige konsekvenser, hvis der ikke genoprettes balance.
Et forløb med HBM er min. 10 sessioner. Optimalt min. 1 session pr. uge. Hvor muligt anbefales det at intensivere, så der er flere sessioner pr. uge, så et hurtigere resultat opnås.
Det anbefales at man hurtigst muligt efter en HBM session, får en terapi session hos sin egen terapeut/psykolog – eller booker en behandling hos Body Zones med enten Deep PEAT, BARS, BodyTalk eller en kombi. Afhængig af din problematik finder vi den optimale behandling til dig.

Det er muligt at booke enkelte sessioner med HBM for at afprøve virkningen.

 

Pin It on Pinterest

Share This