Slut med indlæringsvanskeligheder!

Desværre er der en relativ stor gruppe af børn og unge der ikke trives med skolegang og indlæring. Freja på 7 år var en af dem. Hør hendes mor fortælle hvordan Freja med et Horseback Miracles forløb slap af med sine indlæringsvanskeligheder, og hvad lærerne har udtalt.

Mange børn lider af generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle har specifikt et problem med læsningen, andre matematikken eller det skriftlige arbejde. Har barnet problemer, påvirker det motivationen. Nederlag på nederlag stresser og udvikler en negativ spiral. Både selvværd og selvtillid svækkes. Jo før disse problemer opdages og tages hånd om – des bedre for barnet og des færre nederlag igennem årerne.

Som forældre står vi oftest magtesløse. Vi aner ikke hvad årsagen er til disse indlæringsvanskeligheder, eller hvordan vi skal hjælpe vores barn på bedste vis. I skoleregi kommer der måske en støttelærer på, eller man forsøger afskærme barnet for at give mere ro. Alt sammen tiltag, som måske kan skabe lidt mere ro for barnet, men som på ingen måde løser det reelle problem.

 

Hvad er problemet?

Der er ikke et eksakt svar på dette, men svaret ligger helt sikkert i hjernen. Ofte ligger problemet i hjernens udvikling gennem barnets forskellige faser. At barnet f.eks. ikke har krøbet, kravlet – eller gjort det for kort tid, gør at hjernen ikke er modnet/udviklet i den del der står for det. Ofte har disse børn problemer med samsyn og lydsensitivitet og dermed indlæringsvanskeligheder.

Stresshormoner spiller også en væsentlig rolle. Har mor været stresset under graviditet? Er barnet præmaturt – dvs. for tidligt født? Har far og mor skændtes meget? Er barnet vokset op med misbrug hos den ene eller begge forældre? Har barnet været hospitalsindlagt? Har barnet været udsat for mobning? Mange forskellige faktorer kan være stressorer.

Stresshormonerne påvirker balancen af neurotransmittere i hjernen. For meget cortisol grundet stress over længere tid, har man ved scanninger påvist, ændrer hjernen rent fysisk. Kommunikationsvejene kompromitteres, hvilket har  en væsentlig indflydelse på adfærd, beslutninger, fokus, hukommelse og koncentration. Når der er for mange stresshormoner, er det på bekostning af vores “Feel Good ” hormoner. Dette kan også være medårsag til indlæringsvanskeligheder.

Børn der i forvejen er sensitive, oplever et bombardement af sanseindtryk, som stresser hele deres system. Problemer med indlæring, nederlag, test mm. påvirker den negative spiral.

For at få et barn/ung til at trives igen, er det vigtigt , at få optimeret hjernen og kommunikationsvejene, samt få neutraliseret de ødelæggende stresshormoner.

 

Hvordan hjælper et Horseback Miracles forløb på indlæringsvanskeligheder?

Et Horseback Miracles forløb er ikke kun for  børn og unge med indlæringsvanskeligheder. Det er for alle der er påvirket af stress og traume(r) – som har medfølgende neurologiske eller mentale udfordringer. Det er på ingen måde en forudsætning at man har siddet på en hest før.

Den allervigtigste brik er først og fremmest at neutralisere stresshormonerne, så neurotransmitterne kan komme i balance. Vi når ikke til bunds i problemet før cortisol er neutraliseret.

I arbejdet på hest, bruger vi hestens rytme og bevægelser, samtidig med at man som klient kommer igennem et program af individualiserede øvelser. Det at vi bruger både bevægelse, balance, specifikke øvelser der avanceres igennem processen og øvelser med indlæring undervejs, skaber meget hurtig ændring i hjernens kommunikationsveje og dermed resultater. Det er ikke usædvanligt, at den på hesten kan beskrive hvor i hjernen der sker noget.

Pin It on Pinterest